Pravidla

1. k hodu kravincem je nutné se předem registrovat; účastníci kategorie muži/ženy musí být starší 15 let; kdokoliv mladší nechť se registruje v kategorii Děti a dorost

2. každý závodník má k dispozici dva hody, hod probíhá dvoukolově

3. k hodu lze využít výhradně kravince, vyprodukované hořenickým hovězím dobytkem - soutěžní materiál bude soustředěn před samotným závodem na označeném místě, registrovaní závodníci si z nabídky vybírají dle vlastního uvážení

4. vybrané kravince není možné nijak upravovat či vylepšovat

5. závodníci jsou vyzýváni k hodu dle pořadí registrace; nenastoupí-li závodník k hodu bezprostředně po opakované výzvě, jeho hod v daném kole propadá

6. počítá se delší z obou hodů; pokud se kravinec při letu vzduchem rozpadne na více částí, bude délka hodu změřena u té části, která dopadne nejdále; toto neplatí, pokud se kravinec rozpadne na více částí při dopadu

7. pokud má ve výsledném pořadí více závodníků shodnou délku hodu, rozhodne o vzájemném pořadí délka kratšího z jejich dvou hodů

8. konečné slovo má hlavní rozhodčí

Registrace

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9