Hod kravincem - druhý ročník

Jak to vůbec začalo

Jak to všechno vůůůůůbec začalo …

… na začátku byla pastvina. Na pastvině krávy. Krávy spásaly trávu. Hodně trávy. A kdo se pase, ten také kálí. Pro představu – skot kálí 10 – 20 krát ze den a to je velké množství materiálu.

Kravinec, když je ponechán svému osudu, se časem (ideálně přes zimu) vysuší do podoby placatého frisbee … nebo bych měla napsat frisbůů? Taková sušená placička přímo vybízí k tomu, aby ji člověk zvedl a mrštil s ní vpřed. No, dobrá, ne každého se asi při spatření vysušeného kravince zmocní takové nutkání. Ale naštěstí se zmocnilo pana statkáře. Čím dál házel, tím víc mu v hlavě zrál nápad. Nápad nemůžete nechat jen tak sedět v hlavě jako žábu na prameni, musíte provést bouři mozků, čili brainstorming. a po bouři … je jasno, jak jinak. Uspořádáme soutěž v hodu kravincem. Co, soutěž, rovnou mistrovství!

Závody v hodech kravincem mají dlouhou tradici především ve Spojených státech amerických. Kolegové, snad je tak mohu nazývat, z Beaver County v Oklahomě mi ochotně zaslali informace o ideálních, lety prozkoušených mírách odpaliště a dopadové plochy. Thank you, guys! Na hod kravincem ve Wisconsinu (http://www.wiscowchip.com/), který se pořádal už jedenačtyřicetkrát, se sjíždí každoročně 40 000 návštěvníků. Představa, že by se na náš statek sjely dvě Kadaně je … nepředstavitelná. I proto jsme pojali první ročník Mistrovství ČR v hodu kravincem trochu intimněji. Potřebovali jsme si to, takříkajíc, trochu osahat.

A osahání se povedlo! Napoprvé se zúčastnilo přes čtyřicet závodících, kteří se ve skvělé atmosféře utkali na kolbišti, hustě posetém kravinci. Závodníci dávali do hodu vše, diváci je mohutně povzbuzovali a podařilo se naházet úctyhodné rekordy (viz výsledková listina). Dopadlo to prostě parádně a my jdeme s vervou do druhého ročníku.

A co vy? A Buďte u toho s námi! hoďte kravincem a můžete to být právě vy, kdo vytvoří český rekord!

Pravidla

1. k hodu kravincem je nutné se předem registrovat; účastníci kategorie muži/ženy musí být starší 15 let; kdokoliv mladší nechť se registruje v kategorii Děti a dorost

2. každý závodník má k dispozici dva hody, hod probíhá dvoukolově

3. k hodu lze využít výhradně kravince, vyprodukované hořenickým hovězím dobytkem - soutěžní materiál bude soustředěn před samotným závodem na označeném místě, registrovaní závodníci si z nabídky vybírají dle vlastního uvážení

4. vybrané kravince není možné nijak upravovat či vylepšovat

5. závodníci jsou vyzýváni k hodu dle pořadí registrace; nenastoupí-li závodník k hodu bezprostředně po opakované výzvě, jeho hod v daném kole propadá

6. počítá se delší z obou hodů; pokud se kravinec při letu vzduchem rozpadne na více částí, bude délka hodu změřena u té části, která dopadne nejdále; toto neplatí, pokud se kravinec rozpadne na více částí při dopadu

7. pokud má ve výsledném pořadí více závodníků shodnou délku hodu, rozhodne o vzájemném pořadí délka kratšího z jejich dvou hodů

8. konečné slovo má hlavní rozhodčí

Registrace

Registrace

1. prostřednictvím tohoto formuláře

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

E-mail a telefonní číslo slouží výhradně ke komunikaci organizátorů s registrovaným účastníkem. Nebudou nikde zveřejněny, ani využívány k reklamním účelům.

2. zasláním údajů, požadovaných ve formuláři, emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. zasláním údajů, požadovaných ve formuláři, formou sms na telefonní číslo +420 608 072 249 Pokud vám do dvou dnů po registraci nedorazí potvrzovací email, raději nás ještě jednou kontaktujte.

4. přímo na místě v den soutěže, nejpozději před zahájením prvního kola hodů; na tento způsob registrace však úplně nespoléhejte - počet startovacích míst je omezen množstvím připravených kravinců - neriskujte, že na vás na místě nezbude házecí materiál!

Statek Hořenice

Co bylo, to bylo…

novodobá historie hořenického statku se začala psát v roce 1995, kdy na něm začal podnikat pan Vladimír Kobza (strýc současného hospodáře), který předtím pracoval celý život v zemědělství. Zprvu se cca devadesát hektarů půdy obdělávalo orbou a hospodařilo se na nich tak, jak to bylo tehdy obvyklé - konvenčně.
Jak je to dnes? Konvenční způsob zemědělské produkce u současného hospodáře Oldy Kobzy neobstál a on zahájil přechod konvenčního hospodaření na ekologické. V současné době se tak veškeré obhospodařované pozemky nachází v režimu ekologického zemědělství.

Čemu se věnujeme?

K orné půdě přibyly trvalé travní porosty - louky a pastviny. Louky se pravidelně sečou a na pastvinách spatříte naše krávy. Jedná se o masné plemeno s krásným a ušlechtilým jménem Limousine. O ušlechtilý původ se ostatně starají plemenní býci. Dobytek je v souladu s pravidly ekologického zemědělství chován celoročně ve volném výběhu, telata se rodí na jaře, nejsou oddělována od svých matek, ale tráví s nimi veškerý čas na pastvinách. V ekorežimu „jede“ též produkce sena, senáže, obilovin a vyhledávaných hořenických luskovin.

Co ještě uvidíte?

Při příjezdu na statek stojí za povšimnutí hrušňová alej, která lemuje cestu od hlavní silnice. Staré zasloužilé hrušně byly poměrně nedávno doplněny o mladé stromky v rámci projektu, realizovaného Mendelovou univerzitou v Brně - záchrana genofondu hrušní - do kterého se zapojila obec Chbany, jejíž část Hořenice tvoří. V budoucnu se tedy můžeme těšit nejen na estetickou, krajinotvornou a ekologickou hodnotu oboustranného stromořadí, ale také na možnost ochutnat plody dnes již téměř zapomenutých odrůd tohoto oblíbeného ovoce. A v neposlední řadě se při návštěvě statku pokochejte tím nejkrásnějším výhledem na Nechranickou přehradu.

Nepotkali jsme se někde?

Jestli jste u nás ještě nikdy nebyli, možná jsme se potkali na farmářských trzích a zajímavých akcích v regionu, kam jezdíme na sklonku léta a na podzim. Nabízíme podzimní produkci ovoce, zeleniny a také květin a sušených vazeb, ve kterých využíváme rostlinný materiál jak místní, volně rostoucí, tak z vlastního pěstování.

A co u nás nenajdete a proč jsme vlastně „eko“?

Umělá hnojiva a přípravky na ochranu rostlin u nás nehledejte. Ekologické zemědělství staví na živé půdě. A živá půda se s chemií v rozsahu, v jakém se v běžném zemědělství používá, prostě vylučuje. Nenajdete u nás klasický dvojsled plodin obilí-řepka-obilí-řepka. Staré dobré střídání plodin včetně jetelovin a luskovin totiž funguje lépe – luskoviny dodávají do půdy dusík a střídání plodin pomáhá regulovat výskyt plevelů, škůdců a chorob rostlin. Nehledejte u nás ani krávy uvázané u žlabu. Standard života zvířat na ekostatku je vyšší. Zkrátka, zdaleka nám nejde jen o nálepku BIO, ale o pokoru a odpovědnost k půdě, prostředí, živočichům a našim dětem a dětem jejich dětí, prostě těm, kteří přijdou po nás.

O statku

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8
  • Slide 9